En ny stor sø og grønt område lige i hvertet af Torsted

Vi mødes ved indgangsporten på Torstedallé (overfor kolonihaverne)

Bruger logon